Haglöfs

Möt Jenny Bufacchi, Retail Marketing & Visual Merchandise Manager på Haglöfs

Hej Jenny, berätta lite om Haglöfs som företag.

– Haglöfs grundades redan 1914 av Wiktor Haglöf och vi tillverkar outdoorkläder, -skor och ryggsäckar. Idag är vi baserade i Bromma och verksamma på 21 marknader inklusive e-commerce i 12 länder och 12 fysiska Haglöfsbutiker. Vårt motto är ”Outsiders by Nature”. Det betyder att vi ritar utanför linjerna, tänker utanför boxen och lever utanför våra bekvämlighetszoner. Vi uppmuntrar en utforskande sida, både fysiskt och mentalt, genom att omfamna naturen. Detta eftersom vi anser att alla kan uppleva naturen och gör allt vi kan för att se till att den bevaras så att även framtida generationer får möjlighet att utforska vår natur.

Trots att vi idag inte är lika ”hands on” som förr, så upplever vi ändå att vi är närmare processen, mer välinformerade och definitivt mer effektiva.

Vilka är utmaningarna i er bransch?

– Utmaningen ligger i att vi vill hålla en så låg användning som möjligt av förbruknings- och förpackningsmaterial samtidigt som vi vill hålla en hög servicenivå gentemot de kunder som valt att investera i Haglöfsprodukter. Eftersom hållbarhet är viktigt för oss i alla led, så måste även de produkter vi sekundärt behöver använda oss av för att sälja våra varor motsvara våra krav på låg miljöpåverkan. Här krävs kunskap, både kring materialval och tillverkning.

Hur använder ni er av Instore Agency?

– Eftersom utmaningarna är stora och utvecklingen hela tiden går framåt, så behöver vi en partner som tänker på samma sätt som oss när det gäller hållbarhet; inte bara en leverantör. En bra partner som har våra sekundära produkter som sitt fokus kan ge oss rätt information och hjälpa oss i beslutsprocessen. Här är Instore Agency bra och förutom själva produkterna har de också en upparbetad logistik, lagerhantering och beställningsprocess som gör att allt löper på väldigt smidigt.

Vilken skillnad har Instore Agency gjort?

– De har avlastat oss enormt då vi tidigare hade eget lager och skötte inköp och distribution själva vilket var resurskrävande. Dessutom saknade vi den kunskap som behövs idag för att ta rätt beslut i dessa processer som är i konstant utveckling. Trots att vi idag inte är lika ”hands on” som förr, så upplever vi ändå att vi är närmare processen, mer välinformerade och definitivt mer effektiva.

Trots att vi idag inte är lika ”hands on” som förr, så upplever vi ändå att vi är närmare processen, mer välinformerade och definitivt mer effektiva.
Dela case
The url has been copied