Instore Agency General terms / Försäljninsvillkor

Allmänna villkor
Dessa villkor gäller vid köp av produkter och tjänster från Instore Agency och dess koncernbolag, nedan kallat I A. Vi ber er noggrant läsa igenom villkoren.
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR, SV