Försäljningsvillkor / General terms

Försäljningsvillkor – Svenska X002 Försäljningsvillkor utg6

General Terms – Eng X003 General Terms Instore Agency utg2

 

INSTORE AGENCY FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Allmänna villkor

Dessa villkor gäller vid köp av produkter och tjänster från Instore Agency och dess koncernbolag, nedan kallat IA. Vi ber er noggrant läsa igenom villkoren. Efter beställning anses dessa villkor vara gällande. IA reserverar sig för tryckfel och händelser utanför vår kontroll.

Priser och betalningsvillkor

IA erbjuder betalningsvillkor om 30 dagar netto från fakturadatum. Normalt gäller förskottsbetalning för beställning av kundspecifika produkter men kan även begära förskottsbetalning i andra fall. I samband med offert/försäljning till ny kund görs kreditkontroll.

Priser anges exklusive moms.

IA bryter generellt sett inte förpackningar. Önskemål om annat förpackningsantal medför extra kostnader och avtalas separat.

Det föreligger köparen att alltid kontrollera orderbekräftelse från IA. Leveranstider för kundanpassade varor är preliminära och IA ansvarar inte för förseningar utanför vår kontroll.

På de produkter som omfattas av producentansvar för förpackningar tillämpas gällande taxor från NLP i Sverige.

För beställning understigande 500 kr debiteras en administrativ avgift om 75 kr.

Försenad betalning debiteras med dröjsmålsränta, 12 %.

Varor förblir IA´s egendom till dess fulla betalning mottagits från kund.

IA förbehåller sig rätten att korrigera priser som beror på faktorer utanför vår kontroll. T ex valutaförändringar, och råmaterialkostnader. Detta regleras i detalj i respektive offert.

Leveransvillkor, leveranser och leveranstid

IA debiterar frakt för alla avgående sändningar alternativt skickar på kunds fraktavtal.

Kund som har önskemål om annat eller snabbare transportsätt än standard, inbärning av gods, särskild avisering eller liknande kan erbjudas detta mot extra avgift.

Tänk på att alltid ange korrekt leveransadress och kontaktuppgifter. Tilläggsavgifter för korrigering av dessa uppgifter kan komma att debiteras.

Lagerförda varor levereras vanligtvis 1-2 dagar efter gods lämnat IA´s lager. Leveranstid som anges på orderbekräftelse avser dag då gods skickas från IA´s lager. IA ansvarar ej för leveransförsening relaterad till transporten.

Kontrollera alltid leveransen direkt vid mottagandet av gods. Ev. transportskada ska omgående anmälas till transportören och till IA. För felbeställda varor ansvarar kunden själv för returfrakten. Uppackade/använda varor samt beställningsvaror kan ej returneras.

EUR och engångspallar debiteras enligt gällande prislista.

Prover, avbeställning och reklamation

För IA innebär beställning av prov att offererat pris är accepterat och att kund avser inkomma med beställning efter godkännande av prov. Kostnad för prov enligt offert.

För kundunika och tryckta produkter gäller signerat korrektur som gräns för avbeställning. Prover och utvecklingskostnader som uppstått debiteras vid ev. avbeställning. Offerter reglerar vad som gäller för provframtagning från fall till fall.

Reklamation ska senast 5 dagar efter mottagande av vara, meddelas till IA. Reklamationer ska göras skriftligt till respektive kundkontakt hos IA. På begäran ska prov kunna skickas till IA. Varan för ej vara använd.

Produktavvikelser

IA eftersträvar alltid att varje produkt ska produceras enligt önskemål. Det finns dock produktionstekniska aspekter som kan leda till mindre avvikelser som ändå anses som acceptabla.

Avvikelser på produkten skall anmärkas senast 14 dagar efter leverans.

 • Kvantitetsavvikelse
  Över- och underleveranser på 10 % är inom felmarginalen för produktion av och anses godkänt.
 • Storleksavvikelse
  För påsar i plast kan storleken avvika med +/- 1 cm (dubbelt upp för påsar som är tunnare än 31 my). För påsar i papper kan storleken avvika med
  +/- 1 cm.
 • Tjockleksavvikelse
  För påsar i plast kan tjockleken avvika med +-9% (Återvunnet material har generellt störst avvikelse). För påsar i papper kan gramvikten per m2 avvika med +- 5% per kvadratmeter
 • Tryck- och färgavvikelse
  För alla tryckta produkter kan avvikelse i nyans och färg uppkomma inom och mellan olika produktioner. IA kan inte lämna någon garanti att varor av olika materialslag, t ex papper och plast får 100 % färgmatchning. Av erfarenhet blir dock utfallet mycket bra och detta är sällan ett problem. IA och våra partners använder företrädelsevis PANTONE färger för tryckning och som allmän färgreferens. Tänk på att ange om det ska vara COATED eller UNCOATED i samband med din beställning.
 • Tryckytor om 100 % kan i förekommande fall få några få millimeters otryckt yta längst ut på kanterna. I de flesta fall handlar detta om en vit rand. Tryckets placering kan variera med + /- 5 % jämfört med korrektur och prov.
 • Under användning kan ibland tryck färga av sig och reagera med olika material. Normalt kan detta förhindras med skyddslack eller laminering. Det åligger kunden att testa detta. Ovan avvikelser är inte reklamations-grundande och IA lämnar ingen ersättning för eventuella skador som uppstår pga. detta.
 • För naturmaterial och återvunnet material kan färg och form (t ex sprickbildning i trähängare) variera över tid. Detta är ej reklamationsgrundande.
 • Hängare som utsätts för höga temperatur, körs i ångtunnel, steamer eller liknande, sker på kunds eget ansvar. Ev. avvikelser är ej grund för reklamation.

Underlag för tryck

 • IA önskar tryckunderlag i något av filformaten PDF, EPS, AI eller PSD. Filerna ska vara vektoriserade. Underlag som IA behöver bearbeta för att kunna använda, debiteras enligt separat prislista.
 • Lägsta upplösning 300dpi.
 • Färger ska alltid anges i PANTONE, coated eller uncoated.
 • För tryck i CMYK garanteras inte 100 % färgmatchning. Det är kunds ansvar att meddela och tillhandahålla ev. färglikare till IA.
 • Tomma tryck mallar kan tillhandahållas av IA på begäran från kund.
 • IA erbjuder vidare hjälp med layout och originalbearbetning. Se separat prislista/offert.
 • Korrigering av korrektur på kunds begäran debiteras med 495 kr per ändring.

Klichékostnader

Tillkommer med självkostnadspris i de flesta förekommande fall. Klichéns kostnad beror på antal färger och tryckyta samt typ av tryck. Klichéns livstid beror på slitage/upplaga samt tid mellan produktionerna. Ofta är klichékostnaden av engångskaraktär och kan användas för flera produktioner.

Force Majeure

Händelser utanför IA´s kontroll, så som krig, naturkatastrof, extrem vädersituation, arbetskonflikt eller annan omständighet som påverkar IA´s möjlighet att fullgöra sina åtaganden – befriar IA från ansvar. IA ska underrätta kund om klausul om Force Majeure tillämpas.

© Instore Agency

Offerter, avtal, korrektur, ritningar och andra dokument mellan IA och kund får inte utan IA´s godkännande lämnas vidare till 3:e part. Om inget annat avtalats, förbehåller sig IA rätten att presentera kundanpassade varor i egen marknadsföring.