Socialt ansvar

Att behandla de människor som arbetar med och för oss med stor respekt är en självklarhet för oss på Instore Agency. Vi tar ansvar både lokalt och globalt och vi är noga med att både vi och våra underleverantörer följer gällande normer och lagar. Vår ambition är alltid att överträffa kraven som ställs på oss och vi kompromissar aldrig när det kommer till säkerhet och arbetsförhållanden.

Arbetsförhållanden i våra egna fabriker håller hög klass och genom vår Code of Conduct säkerställer vi att samma regler och förordningar gäller hos våra underleverantörer. Vi följer även upp deras arbete och hjälper dem med förbättringsåtgärder. Vi gör regelbundna 3:e part audits vilket innebär att ett oberoende organ granskar arbetsförhållandena.

Vi följer även REACH – EU:s förordning som skyddar människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier.

”Vi tar ansvar både lokalt och globalt och vi är noga med att både vi och våra underleverantörer följer gällande normer och lagar.”

SOCIALT ARBETE RUNT OM I VÄRLDEN

Att kunna hjälpa utsatta människor eller personer med speciella behov runt om i världen ser vi som ett privilegium. Hemma i Lidköping arbetar vi tillsammans med kommunen i ett projekt som ger sysselsättning och arbete åt funktionsnedsatta i vår fabrik.

I Thailand ger vi ekonomisk och organisatoriskt stöd till Hang on Hangers – ett projekt som ger utsatta kvinnor och människor med speciella behov i Bangkoks slumområden möjligheten att försörja sig genom att tillverka galgar.

Läs mer om Hang on Hangers här

Vi ger även finansiellt och organisatoriskt stöd till Missionskyrkans arbete för utsatta familjer i Lettland.

Ladda ner vår Code of Conduct här
Ladda ner PDF
Ladda ner vår integritetspolicy här
Ladda ner pdf