Socialt ansvar

Att behandla de människor som arbetar med och för oss med stor respekt är en självklarhet för oss på Instore Agency. Vi tar ansvar både lokalt och globalt och vi är noga med att både vi och våra underleverantörer följer gällande normer och lagar. Vår ambition är alltid att överträffa kraven som ställs på oss och vi kompromissar aldrig när det kommer till säkerhet och arbetsförhållanden.

Arbetsförhållanden i vår egna fabrik håller hög klass och genom vår Code of Conduct säkerställer vi att samma regler och förordningar gäller hos våra underleverantörer. Vi följer även upp deras arbete och hjälper dem med förbättringsåtgärder. Vi gör regelbundna 3:e part audits vilket innebär att ett oberoende organ granskar arbetsförhållandena.

Vi följer även REACH – EU:s förordning som skyddar människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier.

”Vi tar ansvar både lokalt och globalt och vi är noga med att både vi och våra underleverantörer följer gällande normer och lagar.”

 

Ladda ner vår Code of Conduct här
Ladda ner PDF
Ladda ner vår integritetspolicy här
Ladda ner pdf