Höjda förpackningsavgifter från och med 1 juli 2024

28 juni 2024

NPA står för Näringslivets Producentansvar. Det är en organisation som ansvarar för att hantera producentansvaret för förpackningar i Sverige. Varje förpackning ska bära sin egen kostnad. Producenter finansierar kostnaden för den kommunala insamlingen samt återvinningen av förpackningar genom att betala en förpackningsavgift.

Från och med den 1 juli 2024 kommer förpackningsavgifterna att höjas, vilket är en viktig förändring för alla aktörer inom förpackningsindustrin. Denna justering har tillkännagivits av NPA och syftar till att bättre spegla kostnaderna för insamling och återvinning av förpackningsmaterial.

Varför höjs förpackningsavgifterna?

Enligt NPA är höjningen av förpackningsavgifterna ett nödvändigt steg för att säkerställa att insamlingssystemen kan fortsätta att fungera effektivt och hållbart. Kostnaderna för återvinning och avfallshantering har ökat, och det är avgörande att avgifterna justeras för att möta dessa utmaningar.

Hur påverkar de höjda förpackningsavgifterna företag och konsumenter?

De höjda förpackningsavgifterna kommer att påverka både företag och konsumenter. För företag innebär det ökade kostnader för förpackningar, vilket i sin tur kan leda till att priserna på vissa produkter ökar. För konsumenter kan detta innebära en viss prisökning på varor i butikerna.

Det är viktigt för företag att förbereda sig för denna förändring genom att se över sina förpackningslösningar och överväga mer kostnadseffektiva och miljövänliga alternativ. Vi på Instore Agency hjälper ditt företag att navigera genom dessa förändringar med skräddarsydda förpackningslösningar som är både kostnadseffektiva och miljövänliga.

Vilka blir de nya förpackningsavgifterna som träder i kraft den 1 juli 2024?

Avgifterna baseras på hur återvinningsbara produkterna är. NPA har publicerat de nya förpackningsavgifterna för olika typer av förpackningsmaterial.  Här är en översikt över de nya avgifterna:

  • Plastförpackningar: 11,80–17,00 kr/kg
  • Pappersförpackningar: 5,70-9,90 kr/kg
  • Aluminiumförpackningar: 10,70 kr/kg
  • Stålförpackningar: 20,40 kr/kg
  • Glasförpackningar: 1,91 kr/kg

Läs mer om de nya förpackningsavgifterna på NPA.se

Kontakta oss idag för att hitta den perfekta förpackningslösningen för ditt företag!

Share blog

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *