Socialt ansvar

Det er en selvfølge for Instore Agency at behandle de mennesker, der arbejder med og for os, med stor respekt. Vi tager ansvar, både lokalt og globalt, og vi er omhyggelige med, at både vi og vores underleverandører følger de gældende normer og love. Vores ambition er altid at overgå de krav, der stilles til os, og vi går aldrig på kompromis med sikkerhed og arbejdsforhold.

Arbejdsforholdene på vores egen fabrik er høje standard, og gennem vores Code of Conduct sikrer vi, at samme regler og bestemmelser gælder hos vore underleverandører. Vi følger også op på deres arbejde og hjælper dem med initiativer til forbedring. Vi får jævnligt foretaget 3. parts audits, hvor et uafhængigt organ undersøger arbejdsforholdene.

Vi følger også REACH, som er en EU-forordning, der beskytter menneskers sundhed og miljøet mod risici, der kan forårsages af kemikalier.

”Vi tager ansvar, både lokalt og globalt, og vi er omhyggelige med, at både vi og vores underleverandører følger de gældende normer og love.”

 

Download vores Code of Conduct her
Download PDF
Download our privacy policy
Download pdf