Verksamheten växer

Dela nyheter
The url has been copied
20 december 2016

Verksamheten växer! För att säkerställa vår höga servicenivå samt fokus på fortsatt tillväxt, välkomnar vi
Andreas Lissborg med i gänget!

Andreas går in rollen som säljare och kommer geografiskt att utgå från vårt kontor i Mölndal.

Dela nyheter
The url has been copied